Formulár na nižšie uvedenom odkaze vám umožní potvrdiť stav žiadosti ESTA. Formulár na kontrolu stavu ESTA môže priniesť päť možných výsledkov. Tieto stavy sú nasledovné:

„Žiadosť schválená“ – vaša žiadosť bola spracovaná a môžete cestovať v rámci programu bezvízového styku. ESTA sa vydáva na obdobie dvoch rokov (alebo do skončenia platnosti pasu) a môžete ho využiť na návštevy v trvaní do 90 dní.

„Žiadosť nebola nájdená“ – to znamená, že ste buď žiadosť nepodali, alebo ste uviedli nesprávne údaje o pase alebo mene.

„Platnosť žiadosti vypršala“ – znamená to, že platnosť vašej predchádzajúcej žiadosti o povolenie ESTA vypršala.

„Application Pending“ – Vaša žiadosť sa stále spracováva. Na spracovanie vašej žiadosti si vyhraďte 72 hodín.

„Travel Not Authorized“ – to znamená, že vaša žiadosť o povolenie ESTA bola spracovaná a zamietnutá. Preto nie ste oprávnení cestovať v rámci programu bezvízového styku. Stále môžete požiadať o vízum do USA.

Získajte viac informácií o rôznych opisoch kontroly stavu ESTA.

Kontrola stavu žiadosti ESTA