Čo je program Global Entry?

Category: Služby CBP | 0
Čo je program Global Entry?

Pojem „Global Entry“ označuje program, ktorý v Spojených štátoch prevádzkuje agentúra CBP (Customs and Border Protection). Cestujúcim s nízkym rizikom, ktorí boli vopred schválení, umožňuje po príchode do Spojených štátov zrýchlené odbavenie. Členovia programu môžu vstúpiť do USA prostredníctvom automatických kioskov. Tieto kiosky však nie sú k dispozícii na všetkých letiskách. Čítajte ďalej a dozviete sa viac.

Ako to funguje?

Po príchode na zúčastnené letisko môžu členovia programu Global Entry ísť priamo ku kiosku Global Entry a predložiť strojovo čitateľnú kartu trvalého pobytu alebo cestovný pas. V ďalšom kroku musíte prejsť skenovaním odtlačkov prstov, aby sa overili vaše odtlačky prstov. Potom člen prejde colnou deklaráciou a kiosk mu vydá potvrdenie o transakcii a nasmeruje ho k výdaju batožiny. Keď majú svoju batožinu, môžu opustiť letisko.

Ak sa chcete zúčastniť na programe Global Entry, musíte byť vopred schválený. Každý uchádzač sa pred prijatím za člena podrobí osobnému pohovoru a prísnemu prevereniu.

Poznámka: Hoci cieľom systému Global Entry je urýchliť tento proces, jednotliví členovia môžu byť po príchode stále identifikovaní a podrobení ďalším výsluchom. Každý, kto poruší niektorú z podmienok programu, bude čeliť príslušnému vykonávaciemu konaniu a jeho členstvo v programe môže byť ukončené.

Aké sú výhody programu Global Entry?

V dnešnom rýchlom svete len málokto rád stráca čas. Ako člen programu Global Entry, ktorý bol vopred preverený a schválený, budete môcť po prílete do USA ísť priamo ku kiosku Global Entry, kde si vyzdvihnete batožinu a môžete pokračovať v ceste.

Dôvody, prečo sa zapojiť do programu Global Entry

 • Spracovanie liniek bude pre vás minulosťou.
 • Nie je potrebné žiadne papierovanie.
 • Čakacie doby sa výrazne skrátili.
 • Do niektorých zámorských krajín sa dostanete aj zrýchleným vstupom.
 • Program je k dispozícii na väčšine väčších letísk v USA.

Oprávnenosť: Kto má nárok na vstup do systému Global Entry?

Program Global Entry je otvorený pre všetkých občanov Spojených štátov, ako aj pre tých, ktorí majú legálny trvalý pobyt.

O vstup do systému Global Entry môžu požiadať aj občania a obyvatelia týchto krajín:

Argentína, Brazília, Bahrajn, India, Kolumbia, Spojené kráľovstvo, Nemecko, Holandsko, Panama, Singapur, Južná Kórea, Švajčiarsko, Taiwan a Mexiko. Obyvatelia a občania Kanady môžu využívať výhody Global Entry, ak sa zapoja do programu NEXUS.

Poznámka: Mali by ste si uvedomiť, že v závislosti od konkrétnej krajiny môžete byť nútení splniť ďalšie požiadavky. Ak máte menej ako 18 rokov, na účasť v programe Global Entry budete potrebovať aj súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu.

Existujú nejaké dôvody, pre ktoré sa nemôžem kvalifikovať do programu Global Entry?

Áno, v skutočnosti existuje pomerne veľa dôvodov, prečo vám môže byť členstvo zamietnuté. Patria medzi ne:

 • Pri vypĺňaní formulára žiadosti ste uviedli neúplné alebo nepravdivé informácie.
 • Boli ste uznaný vinným z trestného činu.
 • Voči vám je vznesené obvinenie z trestného činu.
 • sú na vás vydané zatykače vrátane zatykača za riadenie vozidla pod vplyvom alkoholu.
 • Boli ste usvedčení z porušenia akýchkoľvek poľnohospodárskych, imigračných alebo colných predpisov v ktorejkoľvek krajine.
 • Boli ste uznaní vinnými z porušenia zákona v USA alebo kdekoľvek inde.
 • V súčasnosti ste predmetom aktívneho vyšetrovania zo strany akéhokoľvek miestneho, štátneho alebo federálneho orgánu činného v trestnom konaní.
 • Vaša žiadosť o kúpu strelnej zbrane bola zamietnutá.
 • Nedokážete presvedčiť CBP, že ste žiadateľom s nízkym rizikom.
 • Podľa imigračných predpisov nemáte povolený vstup do USA. Týka sa to aj žiadateľov, ktorí majú doklady o podmienečnom prepustení alebo výnimku z neprípustnosti.

Existujú osobitné požiadavky týkajúce sa detí?

Systém Global Entry nemá žiadne minimálne vekové požiadavky, ale ak máte menej ako 18 rokov, musíte získať súhlas zákonného zástupcu alebo rodiča, aby ste sa mohli zúčastniť na programe. Nie je však potrebné, aby boli členmi programu Global Entry.

Bez ohľadu na vek musíte urobiť nasledujúce kroky:

 • Otvorte si online účet pre systém Global Entry Enrollment System.
 • Zaplaťte príslušný poplatok za žiadosť. V súčasnosti je táto suma 100 USD a nie je možné ju vrátiť.
 • Dohodnite sa na pohovore v jednom zo vstupných centier Global Entry. Ak ešte nemáte 18 rokov, pri pohovore musí byť prítomný váš zákonný zástupca alebo rodič.

Ďalšie informácie o fungovaní systému Global Entry

 • Pred podaním žiadosti sa uistite, že spĺňate podmienky členstva v programe Global Entry.
 • Teraz si otvorte účet TTP (Trusted Traveler Program). Každý žiadateľ by mal mať bez ohľadu na svoj vek vlastný účet TTP (Trusted Traveler Program).
 • Potom sa prihláste do vytvoreného konta TTP a pokračujte v aplikácii.
 • Zaplaťte požadovaný poplatok za žiadosť vo výške 100 USD kreditnou kartou alebo elektronickým bankovým prevodom.
 • Dohodnite sa na pohovore v jednom zo vstupných centier Global Entry.

Po prijatí riadne vyplnenej žiadosti Colná a pohraničná stráž vykoná jej preskúmanie. Ak vašu žiadosť podmienečne schvália, dostanete na svoj účet TTP oznámenie, aby ste si dohodli pohovor v najbližšom registračnom centre Global Entry.

Keď pôjdete na pohovor, uistite sa, že váš pas je stále platný, a vezmite si ho so sebou. Vezmite si aj iný typ dokladu totožnosti, napríklad občiansky preukaz alebo vodičský preukaz. Ak máte v USA legálny trvalý pobyt, musíte si so sebou na pohovor vziať aj strojovo čitateľnú kartu trvalého pobytu.

EoA alebo registrácia pri príchode

Tento program, ktorý riadi CBP, umožňuje žiadateľom o vstup do systému Global Entry, ktorí boli podmienečne schválení, zúčastniť sa požadovaného pohovoru po príchode do Spojených štátov. Takýto žiadateľ už nemusí absolvovať pohovor v prijímacom centre v Spojených štátoch.

Po príchode na medzinárodné letisko v USA by mal takýto žiadateľ jednoducho nasledovať značky ukazujúce cestu do kancelárie CBP, kde potom úradníci vykonajú potrebný pohovor Global Entry v rámci kontroly prípustnosti.

Ak máte zdravotné postihnutie a potrebujete pomoc počas pohovoru Global Entry, mali by ste po príchode na pohovor informovať úradníka, ktorý vedie pohovor, že potrebujete ďalšiu službu, pomoc alebo úpravu pred tým, ako sa budete môcť zúčastniť pohovoru.

Upozorňujeme, že ak požiadate o takúto službu, pomoc alebo úpravu a v danom okamihu nie je k dispozícii, CBP môže pohovor presunúť na neskorší dátum.

Pri príchode na pohovor EoA by ste mali mať pripravené tieto dokumenty:

 1. Neplatný cestovný pas. Ak vám boli vydané dva alebo viac pasov, prineste na pohovor všetky, aby pracovníci mohli do vášho spisu doplniť potrebné informácie. To vám umožní použiť ktorýkoľvek z týchto pasov v budúcnosti pri registrácii v kiosku Global Entry po príchode do Spojených štátov.
 2. Doklady preukazujúce vaše bydlisko, napríklad výpis z hypotekárneho účtu, vodičský preukaz s platnou adresou, účet za komunálne služby alebo výpis z účtu za nájom. Maloletí nemusia túto požiadavku dodržiavať. Ak máte preukaz trvalého pobytu, mali by ste ho tiež priniesť na pohovor.